RGB Radvaň Prevádzky Fotogaléria Reklamné plochyTankomatAkcie

Bločková lotéria s RGB Radvaň - Nakúp a VYHRAJ !!!

NAKÚP NAD 10€ V RGB RADVAŇ A VYHRAJ !!!

 Nakúpte v období 1.9.-7.12.2019 v akejkoľvek predajni RGB Radvaň nad 10€, zapojte sa do súťaže a hráte o skvelé ceny !

 HRÁME O CENY AKO MOBILNÝ TELEFÓN APPLE IPHONE, AUTOMATICKÁ PRÁČKA WHIRLPOOL A ĎALŠIE INÉ.

Stačí, keď odfotíte bloček z nákupu v hodnote nad 10€, a pošlete nám ho na sutaz@rgbradvan.sk a ste v hre !

 

Každý štvrtok žrebujeme piatich výhercov 10€, 15€ a 20€ nákupných poukážok RGB Radvaň !

 

Na konci súťaže 7.12.2019 prebehne hlavné žrebovanie o skvelé ceny a vecné výhry ako mobilné telefóny Apple Iphone, darčeky od predajní a omnoho viac !

  

Organizátor súťaže:
RGB Radvaň, a.s.
Stará Ivánska cesta 1/386
821 04 Bratislava

Prevádzka:

Obchodné centrum RGB Radvaň
Zvolenská cesta 30
97405 Banská Bystrica

       

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Nákupy plné výhier"

(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)

               

Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).  

 

Organizátor súťaže a jej pôsobnosť

1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Nákupy plné výhier“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Radvaň, a.s., so sídlom Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 46 336 427, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5402/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Radvaň“).

2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.

3.Termín začatia súťaže je 1.9.2019 a termín ukončenia je 7.12.2019.

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony(ďalej len „Účastník“) odfotením a zaslaním pokladničného dokladu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.

 

Pravidlá súťaže

1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 10€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodného centra RGB Radvaň, na adrese: Zvolenská cesta 30, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len ,,OC RGB Radvaň“). Zákazník pri nákupe nad 10€ s DPH odfotí pokladničný doklad, a zapojí sa do súťaže zaslaním fotografie bločku spolu s kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail (ďalej len ,,kontaktné údaje“ alebo aj ,,osobné údaje“) na emailovú adresu: sutaz@rgbradvan.sk. Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre zapojenie Účastníka do súťaže.

2.Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.

 1. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.
 2. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.

5.Výhry sa zasielajú poštou po dohode s Organizátorom, alebo sa dajú prevziať osobne v OC RGB Radvaň, taktiež po dohode s Organizátorom.

6.Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými súťažnými bločkami.

 1. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
 2. a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;
 3. b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
 4. c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.

                              

Žrebovanie a výhry v súťaži

1.Hlavné žrebovanie sa uskutoční 7.12.2019 pričom ceny budú žrebované Organizátorom súťaže.

2.Počas trvania súťaže v období 1.9.-7.12.2019 budú každý týždeň v štvrtok v čase od 09:00 do  12:00, žrebovaní piati výhercovia, v tzv. priebežnom žrebovaní, ktorí môžu vyhrať 10€ a 15€ darčekové poukážky na nákup v prevádzkach OC RGB Radvaň. Výhercov uverejní Organizátor na webe www.rgbradvan.sk a na facebooku RGB Radvaň, a to v rozsahu: meno, prvé písmeno z priezviska a obec adresy Účastníka. Výhercovia priebežného žrebovania sú stále zapojení do celkového žrebovania o hlavné výhry, aj keď vyhrajú priebežnú výhru.

 

Výhry v súťaži:

 

 1.cena

1x darčeková poukážka na nákup od RGB Radvaň v hodnote 20€, 1 x paplón a vankúš od predajne JYSK v hodnote 180€, 1 x Apple iPhone 6s, 2 x poukaz na zľavu -25% od predajne BRW, 1 x darček od IT Computers, 1 x káva zadarmo v DoubleStar, 1 x darček od PreSpánok, 1 x automatická práčka Whirlpool

 2.cena

1x darčeková poukážka na nákup od RGB Radvaň v hodnote 20€,  1 x Apple iPhone 6s, 2 x poukaz na zľavu -25% od predajne BRW, 1 x darček od IT Computers, 1 x káva zadarmo v DoubleStar, 1 x darček od PreSpánok

 3.cena

1x darčeková poukážka na nákup od RGB Radvaň v hodnote 20€, 1 x tankovacia karta Tankomat v hodnote 30€, 2 x poukaz na zľavu -25% od predajne BRW, 1 x darček od IT Computers, 1 x káva zadarmo v DoubleStar, 1 x darček od PreSpánok, 1 x Apple iPhone 6s,

 4.cena

1x darčeková poukážka na nákup od RGB Radvaň v hodnote 15€, 1 x tankovacia karta Tankomat v hodnote 20€, 2 x poukaz na zľavu -25% od predajne BRW, 1 x poukaz na nákup v predajni Predeti.sk, 1 x darček od IT Computers, 1 x káva zadarmo v DoubleStar, 1 x darček od PreSpánok

 5.cena

1x darčeková poukážka na nákup od RGB Radvaň v hodnote 15€, 1 x tankovacia karta Tankomat v hodnote 10€, 2 x poukaz na zľavu -25% od predajne BRW, 1 x darček od IT Computers, 1 x káva zadarmo v DoubleStar, 1 x darček od PreSpánok

 

 

Výhercovia priebežného žrebovania:

Žrebovanie 5.9.2019

Radoslav R., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Ján K., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Anna P., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Veronika U., Zvolen - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Lenka B., Sliač - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

Žrebovanie 12.9.2019

Mário T.., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Lukáš N., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Miloš V., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Vladislava A., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Lucia Š., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 
Žrebovanie 19.9.2019

Peter D., Zvolen - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Jakub O., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Rastislav Z., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Matúš K., Zvolen - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Tatiana P., Zvolen - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

Žrebovanie 26.9.2019

Gabika J., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Marcel N., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Veronika P., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Viktória L., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Eva J., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

Žrebovanie 10.10.2019

Boris M., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Eugen K., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Monika Š., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Ľudmila P., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Jozef R., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

Žrebovanie 17.10.2019

Simona G., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Jakub Ť., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Andrea L., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Slávka T., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Jozefína M., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

Žrebovanie 24.10.2019

Stanislava A., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Jaroslav V., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Eduard J., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Patrik M., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Viola R., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

Žrebovanie 31.10.2019

Klára R., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Aurel T., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Bohumír S., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Jozef P., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Stanislav H., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 Žrebovanie 7.11.2019

Dominika K., Banská Bystrica - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Kornel V., Banská Bystrica - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Ester L., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Drahomír J., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

Norbert V., Banská Bystrica - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Radvaň

 

 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Účastník súťaže výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaslaním fotografie bločku a zaslaním kontaktných údajov na e-mailovú adresu sutaz@rgbradvan.sk udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie Účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže a taktiež na marketingové účely.
 2. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu: RGB Radvaň, a.s., Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava.
 3. Účastník súťaže má taktiež: právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník má aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
 4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry budú osobné údaje uverejnené v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže (bod 2 v časti ,,Žrebovanie a výhry v súťaži“) a taktiež môže byť na tento účel kontaktovaný Organizátorom súťaže, resp. jeho poverenými pracovníkmi.

 

Informácie o získavaných osobných údajoch  

a)Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je Organizátor súťaže.

 1. b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia Účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži a vyhodnocovaním výsledkov súťaže, ako aj evidencia Účastníkov na účely ich informovania o aktuálnych marketingových a propagačných akciách súvisiacich s OC RGB Radvaň, resp. jeho jednotlivých prevádzok.
 2. c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutých osôb (Účastníkov súťaže) poskytnutý v zmysle týchto Pravidiel súťaže (časť ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), ako aj oprávnený záujem Organizátora na zlepšovaní služieb poskytovaných zákazníkom OC RGB Radvaň.
 3. d) Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov na vlastné účely, pričom môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Organizátora spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb). Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané elektronicky prostredníctvom služby MailChimp (https://mailchimp.com/), ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresu Účastníka. Služba MailChimp je prevádzkovaná a zabezpečovaná treťou stranou mimo EÚ, konkrétne spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktorá však zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom certifikačného systému Privacy Shield https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Systém Privacy Shield zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/privacy-shield). 

 1. e) Osobné údaje Účastníkov budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, a to spoločnosti - HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011 (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), resp. osobám povereným Sprostredkovateľom.
 2. f) Zo strany Organizátora nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 3. g) Organizátor uchováva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).

 

 Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže, prípadne obchodný partner Organizátora, ktorý venoval cenu do súťaže a ktorý je zároveň uvedený pri samotnom zadaní konkrétnej súťaže (napr. ak by išlo o zážitkovú výhru, zájazd či iné).
 2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.
 3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  
 4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbradvan.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.
 5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB RADVAŇ JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE OBCHODNÉHO CENTRA RGB RADVAŇ. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.

 

RGB Radvaň

» Obchodné centrum RGB Radvaň» Poloha RGB Radvaň» Dostupnosť RGB Radvaň» Kontakt» Dizajn manuál RGB Radvaň» Fotogaléria» Reklamné plochy» Tankomat» Stieracia mánia RGB Radvaň

Prevádzky

» JYSK» PANAMA-KUCHYNE, s.r.o.» PreDeti.sk» Black Red White» KRT pekné kúpeľne» Herňa Double Star» PreSpánok» Tankomat

Kontakt

OC RGB Radvaň
Zvolenská cesta 30
974 05 Banská Bystrica

» Viac kontakt » info@rgbradvan.sk » www.rgbradvan.sk

Partnerské stránky

» www.rgbliptov.sk » www.rgbjavorina.sk

Created by © Polygrafia Gutenberg 2014 All rights reserved